Dr. Török Béla Nagyothallók Intézete

Ebben az Intézményben a hallássérülés vagy más, még kiderítetlen akadály miatt sérült, vagy hiányzó nyelvi kommunikáció indítása, a nyelvi kifejezőképesség fejlesztése, alakítása, korrigálása folyik a behelyező határozattal hozzánk kerülő gyermekeknél.

A gyermekek sokoldalú harmonikus, az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe vevő fejlesztése a “Mondom-hallom” OKI által minősített terv szerint történik, melyben kiemelkedő feladatunknak tekintjük:

– A gyermekek hallásfigyelmének folyamatos és állandó fejlesztését
– A nyelvi kommunikáció indítását, fejlesztését, a nyelvi kifejezőképesség hibáinak korrigálását ” Az iskolai életre való felkészítést
– Az esetleges tanulási zavarok szűrését, a részképességekben mutatkozó gyengeségek korrigálását
– az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelő intellektuális tudás és a gondolkodási képességek fejlesztését
– Az óvodáskorú gyermek személyiségének harmonikus kialakítását
– A társadalmi és a többségi iskolai integrációra való felkészítést

A behelyezett kisgyermekek napközis és hetes, bentlakásos ellátással nevelődnek nálunk attól függően, hogy a szülők földrajzi távolság vagy szociális indokok miatt gyermekeik számára milyen elhelyezési formát választanak.

© Őrangyal 2004 Életmentő Alapítvány